การเอกซ์เรย์ในช่องปาก (X-ray small film)

หน่วย

ฟิล์ม (Film)

ค่ารักษา

200

โปรโมชั่น

-

การถ่ายเอกซ์เรย์เซพาโลเมตริก (Cephalometric radiograp)

หน่วย

ฟิล์ม (Film)

ค่ารักษา

200

โปรโมชั่น

-

เอกซเรย์ 3 มิติ

หน่วย

ตำแหน่ง (Area)

ค่ารักษา

2,500-4,500

โปรโมชั่น

-

หน่วย ค่ารักษา โปรโมชั่น
การเอกซ์เรย์ในช่องปาก
(Intraoral x-ray)
ฟิล์ม
(Film)
200 -
การถ่ายเอกซ์เรย์เซพาโลเมตริก
(Cephalometric radiograph)
ฟิล์ม
(Film)
200 -
เอกซเรย์ 3 มิติ ตำแหน่ง
(Area)
2,500-4,500 -

รากฟันเทียม ยี่ห้อ Straumann (Straumann System)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

80,000

โปรโมชั่น

60,000-75,000

รากฟันเทียม ยี่ห้อ Osstem (Osstem System)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

40,000

โปรโมชั่น

29,000

รากฟันเทียม ยี่ห้อ Neodent (Neodent system)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

50,000

โปรโมชั่น

37,000

ปลูกกระดูก (Bone Graft)

หน่วย

ตำแหน่ง (Per Area)

ค่ารักษา

8,000 – 30,000

โปรโมชั่น

-

ปลูกกระดูก และยก Sinus lift (Bone Graft & Sinus lift)

หน่วย

ตำแหน่ง (Per Area)

ค่ารักษา

30,000 – 45,000

โปรโมชั่น

-

ปลูกกระดูก แบบ Block Graft (Bone Graft & Block Graft)

หน่วย

ต่อครั้ง

ค่ารักษา

30,000 – 45,000

โปรโมชั่น

-

ใส่ฟันปลอมทั้งปาก แบบ Locator (Full mouth denture with Locator)

หน่วย

ครึ่งปาก (Per Area)

ค่ารักษา

100,000 – 120,000

โปรโมชั่น

-

หน่วย ค่ารักษา โปรโมชั่น
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Straumann
(Straumann System)
ต่อซี่
(Per Tooth)
80,000 60,000 – 75,000
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Osstem
(Osstem System)
ต่อซี่
(Per Tooth)
40,000 29,000
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Neodent
(Neodent system)
ต่อซี่
(Per Tooth)
50,000 37,000
ปลูกกระดูก
(Bone Graft)
ต่อตำแหน่ง
(Area)
8,000 – 30,000 -
ปลูกกระดูก และยก Sinus lift
(Bone Graft & Sinus lift)
ต่อตำแหน่ง
(Area)
30,000 – 45,000 -
ปลูกกระดูก แบบ Block Graft
(Bone Graft & Block Graft)
ต่อครั้ง 30,000 – 45,000 -
ใส่ฟันปลอมทั้งปาก แบบ Locator
(Full mouth denture with Locator)
ครึ่งปาก
(Per Area)
100,000 – 120,000 -

จัดฟัน ปกติ (Orthodontic)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

36,000

โปรโมชั่น

ผ่อนชำระ 1,500x 24 งวด

จัดฟัน แบบดามอน (Damon System Orthodontic)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

70,000-80,000

โปรโมชั่น

-

จัดฟันแบบจัดฟัน Invisalign Comprehensive (Invisalign Comprehensive)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

180,000

โปรโมชั่น

140,000

จัดฟัน Invisalign Moderate Dual (Invisalign Moderate Dual)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

120,000

โปรโมชั่น

-

จัดฟัน Invisalign Lite (Invisalign Lite)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

90,000

โปรโมชั่น

-

จัดฟัน Invisalign Express (Invisalign Express)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

55,000

โปรโมชั่น

-

จัดฟัน Invisalign First Phase 1 (Invisalign First Phase 1)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

90,000

โปรโมชั่น

-

จัดฟัน Invisalign First Phase 2 (Invisalign First Phase 2)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

120,000

โปรโมชั่น

-

รีเทนเนอร์ วิเวียร่า (Vivera Retainer)

หน่วย

ต่อเซต (Per Set)

ค่ารักษา

24,000

โปรโมชั่น

-

จัดฟัน Clear Aligner แบบใส ถอดได้

หน่วย

ต่อเซต (Per Set)

ค่ารักษา

8,000

โปรโมชั่น

-

หน่วย ค่ารักษา โปรโมชั่น
จัดฟัน ปกติ
(Orthodontic)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
36,000 ผ่อนชำระ 1,500x 24 งวด
จัดฟัน แบบดามอน
(Damon System Orthodontic)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
70,000 – 80,000 -
จัดฟันแบบจัดฟัน Invisalign Comprehensive
(Invisalign Comprehensive)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
180,000 140,000
จัดฟัน Invisalign Moderate Dual
(Invisalign Moderate Dual)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
120,000 -
จัดฟัน Invisalign Lite
(Invisalign Lite)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
90,000 -
จัดฟัน Invisalign Express
(Invisalign Express)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
55,000 -
จัดฟัน Invisalign First Phase 1
(Invisalign First Phase 1)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
90,000 -
จัดฟัน Invisalign First Phase 2
(Invisalign First Phase 2)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
120,000 -
รีเทนเนอร์ ริเวียร่า
(Vivera Retainer)
ต่อเซต
(Per Set)
24,000 -
จัดฟัน Clear Aligner แบบใส ถอดได้ ต่อเซต
(Per Set)
8,000 -

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain - Non precious (Crown or Bridge Porcelain – Non Precious)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

8,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Palladuim (Crown or Bridge Paladuim)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

14,000-16,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Semi – Precious (Crown or Bridge Semi - Precious)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

18,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Precious - Hight Gold

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

20,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Empress E Max (Crown or Bridge Empress E Max)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

13,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Lava (Crown or Bridge Lava)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

14,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Pocera (Crown or Bridge All Ceramic Pocera)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

8,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain - Non preclous

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

8,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Palladium - PFM (Crown or Bridge Palladium - PFM)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

14,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Semi - Precious (Crown or Bridge Semi - Precious)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

18,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน High Precious (Crown or Bridge High - Precious)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

20,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Lava

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

14,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน E max (Crown or Bridge E Max)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

14,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Zirconia (Crown or Bridge All Ceramic Zirconia)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

14,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Katana (Crown or Bridge All Ceramic Katana)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

14,000

โปรโมชั่น

-

บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

3,000

โปรโมชั่น

-

รื้อครอบฟัน หรือ สะพานฟัน (Removal crown or Bridge)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

1,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ชั่วคราว (Temporary Crown or Bridge)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

1,000

โปรโมชั่น

-

ครอบฟันชั่วคราว (Full Mouth Rehab) (Temporary Full Mouth Rehab)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

2,000

โปรโมชั่น

-

เดือยฟันสำเร็จรูป

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

4,500-6,000

โปรโมชั่น

-

เคลือบฟันเทียมด้วย Composite (Composite Veneer)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

3,000

โปรโมชั่น

-

วีเนียร์ (Composite Veneer)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

12,00-14,000

โปรโมชั่น

-

ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

5,000

โปรโมชั่น

2,900

ฟอกสีฟันในคลินิก

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

8,000

โปรโมชั่น

5,000

หน่วย ค่ารักษา โปรโมชั่น
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain - Non precious
(Crown or Bridge Porcelain – Non Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
8,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Palladuim
(Crown or Bridge Paladuim)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,00-16,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Semi - precious
(Crown or Bridge Semi - Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
18,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Precious (Hight gold)
Crown & Bridge (Precious metal)
ต่อซี่
(Per Tooth)
20,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Empress E Max
(Crown or Bridge Empress E Max)
ต่อซี่
(Per Tooth)
13,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Lava
(Crown or Bridge Lava)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Pocera
(Crown or Bridge All Ceramic Pocera)
ต่อซี่
(Per Tooth)
19,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain - Non preclous ต่อซี่
(Per Tooth)
8,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Palladium - PFM
(Crown or Bridge Palladium - PFM)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Semi - Precious
(Crown or Bridge Semi - Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
18,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน High Precious
(Crown or Bridge High - Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
20,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Lava ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน E max
(Crown or Bridge E Max)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Zirconia
(Crown or Bridge All Ceramic Zirconia)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Katana
(Crown or Bridge All Ceramic Katana)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน
(Core build - up)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000 -
รื้อครอบฟัน หรือ สะพานฟัน
(Removal crown or Bridge)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ชั่วคราว
(Temporary Crown or Bridge)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 -
ครอบฟันชั่วคราว (Full Mouth Rehab)
(Temporary Full Mouth Rehab)
ต่อซี่
(Per Tooth)
2,000 -
เดือยฟันสำเร็จรูป
(Post & Core Fiber)
ต่อซี่
(Per Tooth)
4,500 – 6,000 -
เคลือบฟันเทียมด้วย Composite
(Direct veneer)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000 -
วีเนียร์
(Composite Veneer)
ต่อซี่
(Per Tooth)
12,000 – 14,000 -
ฟอกสีฟันที่บ้าน
(Home Bleaching)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
5,000 2,900
ฟอกสีฟันในคลินิก
(Teeth whitening in office)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
8,000 5,000

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค (Denture Acrylic Base)

หน่วย

10-12 ซี่ (10-12 Teeth)

ค่ารักษา

10,000

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอมแบบสะพานฟัน ต่อ ส่วน (Removable Bridge - Metal framework)

หน่วย

ต่อชิ้น (Per Piece)

ค่ารักษา

10,000

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 1 ซี่ (Denture – Metal Base)

หน่วย

1 ซี่ (1 Teeth)

ค่ารักษา

10,000

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ2 ซี่ (Denture – Metal Base)

หน่วย

2 ซี่ (2 Teeth)

ค่ารักษา

12,000

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 3 ซี่ (Denture – Metal Base)

หน่วย

3 ซี่ (3 Teeth)

ค่ารักษา

14,000

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 4 ซี่ (Denture – Metal Base)

หน่วย

4 ซี่ (4 Teeth)

ค่ารักษา

16,000

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 5 ซี่ (Denture – Metal Base)

หน่วย

5 ซี่ (5 Teeth)

ค่ารักษา

18,000

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 5 ซี่ (Denture – Metal Base)

หน่วย

5 ซี่ (5 Teeth)

ค่ารักษา

18,000

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 10-12 ซี่ (Denture – Metal Base)

หน่วย

10-12 ซี่ (10-12 Teeth)

ค่ารักษา

20,000

โปรโมชั่น

-

ปรับแต่งฟันปลอม (Denture Adjustment)

หน่วย

ต่อครั้ง (Per Visit)

ค่ารักษา

300

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น (ซี่แรก) (Valplast)

หน่วย

ต่อซี่ (First Tooth)

ค่ารักษา

3,500

โปรโมชั่น

-

ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น/ซี่ต่อมา (ซี่ละ) (Valplast)

หน่วย

ต่อซี่ (After Second Teeth)

ค่ารักษา

500

โปรโมชั่น

-

เสริมฐานฟันปลอม (Reinforced Base of Denture)

หน่วย

ต่อครั้ง (Per Visit)

ค่ารักษา

1,000-2,000

โปรโมชั่น

-

เปลี่ยนฐานฟันปลอม

หน่วย

ต่อครั้ง (Per Visit)

ค่ารักษา

2,500

โปรโมชั่น

-

หน่วย ค่ารักษา โปรโมชั่น
ฟันปลอมทั้งปาก บน หรือ ล่าง
(Denture)
บน หรือ ล่าง
(Upper or Lower)
20,000 -
เพลทโลหะเสริมความแข็งแรง
(Metal palate)
ต่อชิ้น
(Per Piece)
12,000 -
เสริมตะแกรงโลหะ(ค่าตะแกรง)
(Metal Mesh Reinforced)
ต่อชิ้น
(Per Piece)
2,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 1 ซี่
(Denture Acrylic Base)
1 ซี่
(1 Tooth)
2,500 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 2-4 ซี่
(Denture Acrylic Base)
2-4 ซี่
(2-4 Teeth)
3,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 5-9 ซี่
(Denture Acrylic Base)
5-9 ซี่
(5-9 Teeth)
6,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 10-12 ซี่
(Denture Acrylic Base)
10-12 ซี่
(10-12 Teeth)
10,000 -
ฟันปลอมแบบสะพานฟัน ต่อ ส่วน
(Removable Bridge - Metal framework)
ต่อชิ้น
(Per Piece)
10,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 1 ซี่
(Denture – Metal Base)
1 ซี่
(1 Teeth)
10,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 2 ซี่
(Denture – Metal Base)
2 ซี่
(2 Teeth)
12,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 3 ซี่
(Denture – Metal Base)
3 ซี่
(3 Teeth)
14,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 4 ซี่
(Denture – Metal Base)
4 ซี่
(4 Teeth)
16,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 5 ซี่
(Denture – Metal Base)
5 ซี่
(5 Teeth)
18,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 10-12 ซี่
(Denture – Metal Base)
10-12 ซี่
(10-12 Teeth)
20,000 -
ปรับแต่งฟันปลอม
(Denture Adjustment)
ต่อครั้ง
(Per visit)
300 -
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น (ซี่แรก)
(Valplast)
ซี่แรก
(First tooth)
3,500 -
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น/ซี่ต่อมา (ซี่ละ)
(Valplast)
ต่อซี่
(After Second Teeth)
500 -
เสริมฐานฟันปลอม
(Reinforced Base of Denture)
ต่อครั้ง
(Per visit)
1,000 -2,000 -
เปลี่ยนฐานฟันปลอม
(Rebase of Denture)
ต่อครั้ง
(Per visit)
2,500 -

รักษาราก ฟันหน้า (Front Teeth Root Canal Treatment)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

5,000 – 6,000

โปรโมชั่น

-

รักษาราก ฟันกรามน้อย (Premolar Root Canal Treatment)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

7,000 – 9,000

โปรโมชั่น

-

รักษาราก ฟันกรามใหญ่ (Molar Root Canal Treatment)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

12,000 – 13,000

โปรโมชั่น

-

รื้อวัสดุอุดรากฟันเพื่อรักษารากใหม่ (Retreat Root Canal Treatment)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

2,000

โปรโมชั่น

-

รื้อเดือยฟัน (Removal Post Crown)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

3,000

โปรโมชั่น

-

รักษารากฟันฉุกเฉิน (Emergency Root Canal Treatment)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

1,000 – 2,000

โปรโมชั่น

-

อุดชั่วคราว เพื่อดูอาการ (Temporary Filling for diagnosis)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

500

โปรโมชั่น

-

ฟอกสีฟันตายเฉพาะซี่ (Internal Bleaching)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

3,000

โปรโมชั่น

-

หน่วย ค่ารักษา โปรโมชั่น
รักษาราก ฟันหน้า
(Front Teeth Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
5,000 – 6,000 -
รักษาราก ฟันกรามน้อย
(Premolar Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
7,000 – 9,000 -
รักษาราก ฟันกรามใหญ่
(Molar Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
12,000 – 13,000 -
รื้อวัสดุอุดรากฟันเพื่อรักษารากใหม่
(Retreat Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
2,000 -
รื้อเดือยฟัน
(Removal Post Crown)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000 -
รักษารากฟันฉุกเฉิน
(Emergency Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 – 2,000 -
อุดชั่วคราว เพื่อดูอาการ
(Temporary Filling for diagnosis)
ต่อซี่
(Per Tooth)
500 -
ฟอกสีฟันตายเฉพาะซี่
(Internal Bleaching)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000 -

เกลารากฟัน (Root planning)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

300

โปรโมชั่น

-

เกลารากฟัน (Root planning)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

8,000-10,000

โปรโมชั่น

-

ตัดเนื้อยึดในช่องปาก (Frenum) (Frenectomy)

หน่วย

ต่อตำแหน่ง (Per Area)

ค่ารักษา

2,000 – 4,500

โปรโมชั่น

-

ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ไม่กรอแต่งกระดูก ต่อขากรรไกร (Gingivectomy or Gingivoplasty)

หน่วย

ครึ่งปาก (Per Arch)

ค่ารักษา

8,000-12,000

โปรโมชั่น

-

ตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน (Crownlengthening with Osseous Surgery)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

8,000

โปรโมชั่น

-

ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ร่วมกับการกรอแต่งกระดูก (Esthetic Crownlengthening with Osseous Surgery)

หน่วย

ต่อขากรรไกร (Per Arch)

ค่ารักษา

15,000 – 25,000

โปรโมชั่น

-

ปรับกล้ามเนื้อริมฝีปากบน (Lip repositioning)

หน่วย

ครึ่งปากบน (Per Arch)

ค่ารักษา

15,000 – 25,000

โปรโมชั่น

-

เพิ่มความยาวของฟัน (Crown Lengthening)

หน่วย

ต่อตำแหน่ง (Per Area)

ค่ารักษา

6,000 – 10,000

โปรโมชั่น

-

ปลูกเหงือก หรือเนื้อเยื่ออ่อน (Free gingival graft, connective tissue graft)

หน่วย

ต่อตำแหน่ง (Per Area)

ค่ารักษา

15,000 – 25,000

โปรโมชั่น

-

หน่วย ค่ารักษา โปรโมชั่น
เกลารากฟัน
(Root planning)
ต่อซี่
(Per Tooth)
300 -
เกลารากฟัน
(Root planning)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
8,000-10,000 -
ตัดเนื้อยึดในช่องปาก (Frenum)
(Frenectomy)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
2,000 – 4,500 -
ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ไม่กรอแต่งกระดูก ต่อขากรรไกร
(Gingivectomy or Gingivoplasty)
ครึ่งปาก
(Per Arch)
8,000-12,000 -
ตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน
(Crownlengthening with Osseous Surgery)
ต่อซี่
(Per Tooth)
8,000 -
ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ร่วมกับการกรอแต่งกระดูก
(Esthetic Crownlengthening with Osseous Surgery)
ต่อขากรรไกร
(Per Arch)
15,000 – 25,000 -
ปรับกล้ามเนื้อริมฝีปากบน
(Lip repositioning)
ครึ่งปากบน
(Per Arch)
15,000 – 25,000 -
เพิ่มความยาวของฟัน
(Crown Lengthening)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
6,000 – 10,000 -
ปลูกเหงือก หรือเนื้อเยื่ออ่อน
(Free gingival graft, connective tissue graft)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
15,000 – 25,000 -

ถอนฟัน (Extraction)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

1,000 -1,500

โปรโมชั่น

-

ผ่าฟันคุดแบบมีเหงือกคลุม (Soft tissue Impacted Tooth)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

2,500

โปรโมชั่น

-

ผ่าฟันคุดแบบมีกระดูกคลุม (Angulated impacted Tooth)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

4,000 – 8,000

โปรโมชั่น

-

ผ่าฟันฝัง (Embedded)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

10,000-13,000

โปรโมชั่น

-

ตัดแต่งปุ่มกระดูก แบบง่าย (Torectomy - Torus)

หน่วย

ต่อตำแหน่ง (Per Area)

ค่ารักษา

6,000

โปรโมชั่น

-

หน่วย ค่ารักษา โปรโมชั่น
ถอนฟัน
(Extraction)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 -1,500 -
ผ่าฟันคุดแบบมีเหงือกคลุม
(Soft tissue Impacted Tooth)
ต่อซี่
(Per Tooth)
2,500 -
ผ่าฟันคุดแบบมีกระดูกคลุม
(Angulated impacted Tooth)
ต่อซี่
(Per Tooth)
4,000 – 8,000 -
ผ่าฟันฝัง
(Embedded)
ต่อซี่
(Per Tooth)
10,000-13,000 -
ตัดแต่งปุ่มกระดูก แบบง่าย
(Torectomy - Torus)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
6,000 -

ขูดหินปูน (Cleaning)

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

1,000 -1,500

โปรโมชั่น

-

Dental Treatment Spa

หน่วย

ทั้งปาก (Full Mouth)

ค่ารักษา

2,500-3,500

โปรโมชั่น

-

อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Filling)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

800 - 3,000

โปรโมชั่น

-

อุดฟันชั่วคราว (Temporary Filling)

หน่วย

ต่อซี่ (Per Tooth)

ค่ารักษา

500

โปรโมชั่น

-

หน่วย ค่ารักษา โปรโมชั่น
ขูดหินปูน
(Cleaning)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
1,000 -1,500 -
Dental Treatment Spa ทั้งปาก
(Full Mouth)
2,500-3,500 -
อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
(Filling)
ต่อซี่
(Per Tooth)
800 - 3,000 -
อุดฟันชั่วคราว
(Temporary Filling)
ต่อซี่
(Per Tooth)
500 -

EDUCATIONAL BACKGROUND

 • (DDS.,Higher Grad. Dip. In Clin. Sc. (OMFS),MSc.(OMFS))
 • 2009 Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiangmai university, Chiangmai, Thailand.
 • 2012 Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
 • 2014 Master of Science (Oral and Maxillofacial Surgery),Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
 • 2017 All-On-Four clinical residency training, MALO clinic, Lisbon, Portugal

Membership

 • The International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
 • Thailand association of dental implantology (TADI)
 • The Dental Association of Thailand
 • The Dental Council of Thailand

Professsional experience

 • Invited speaker for Biohorizons dental impalnt
 • Clinical instructor in Osstem AIC dental implantology continuing
 • education course
 • Dental implant surgery and prosthetics
 • Pre-prosthetic oral surgery
 • Oral surgery
 • Dental Crowns / Bridges
 • Languages: Thai, English, Hindi

EDUCATIONAL BACKGROUND

 • (DDS.,Higher Grad. Dip. In Clin. Sc. (OMFS),MSc.(OMFS))
 • 2009 Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiangmai university, Chiangmai, Thailand.
 • 2012 Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
 • 2014 Master of Science (Oral and Maxillofacial Surgery),Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
 • 2017 All-On-Four clinical residency training, MALO clinic, Lisbon, Portugal

Membership

 • The International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
 • Thailand association of dental implantology (TADI)
 • The Dental Association of Thailand
 • The Dental Council of Thailand

Professsional experience

 • Invited speaker for Biohorizons dental impalnt
 • Clinical instructor in Osstem AIC dental implantology continuing
 • education course
 • Dental implant surgery and prosthetics
 • Pre-prosthetic oral surgery
 • Oral surgery
 • Dental Crowns / Bridges
 • Languages: Thai, English, Hindi

ประวัติการศึกษา

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553
 • ประกาศณีย์ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียใหม่
 • ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์

การเข้าอบรมคอร์สพิเศษต่าง

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาปริทันติวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มธ.
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม (Implant training course @ osaka dental university)
 • การผ่าตัดรากเทียมขั้นสูง (Advance Implant course (dentium thailand))

ประวัติการทำงาน

 • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai public health organization)
 • คลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

เป็นสมาชิกสมาคม หรือชมรม หรือองค์กรการศึกษาวิจัยใดๆ

 • สมาชิกสมาคมทันตแพทย์
 • สมาชิกทันตแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553
 • ประกาศณีย์ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียใหม่
 • ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์

การเข้าอบรมคอร์สพิเศษต่าง

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาปริทันติวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มธ.
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม (Implant training course @ osaka dental university)
 • การผ่าตัดรากเทียมขั้นสูง (Advance Implant course (dentium thailand))

ประวัติการทำงาน

 • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai public health organization)
 • คลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

เป็นสมาชิกสมาคม หรือชมรม หรือองค์กรการศึกษาวิจัยใดๆ

 • สมาชิกสมาคมทันตแพทย์
 • สมาชิกทันตแพทย์