ตารางค่ารักษา

เอกซเรย์ (X-RAY)
 
หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
การเอกซ์เรย์ในช่องปาก
(INTRAORAL X-RAY)
ฟิล์ม
(Film)
200
การถ่ายเอกซ์เรย์เซพาโลเมตริก
(CEPHALOMETRIC RADIOGRAPH)
ฟิล์ม
(Film)
200
เอกซเรย์ 3 มิติ
ตำแหน่ง
(Area)
3,000-4,500
รากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)
 
หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Straumann
(Straumann System)
ต่อซี่
(Per Tooth)
80,000
60,000 – 75,000
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Osstem
(Osstem System)
ต่อซี่
(Per Tooth)
40,000
29,000
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Neodent
(Neodent system)
ต่อซี่
(Per Tooth)
50,000
37,000
ปลูกกระดูก
(Bone Graft)
ต่อตำแหน่ง
(Area)
8,000 – 30,000
ปลูกกระดูก และยก Sinus lift
(Bone Graft & Sinus lift)
ต่อตำแหน่ง
(Area)
30,000 – 45,000
ปลูกกระดูก แบบ Block Graft
(Bone Graft & Block Graft)
ต่อครั้ง
30,000 – 45,000
ใส่ฟันปลอมทั้งปาก แบบ Locator
(Full mouth denture with Locator)
ครึ่งปาก
(Per Area)
100,000 – 120,000
จัดฟัน (ORTHODOTIC)
 
หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
จัดฟัน ปกติ
(Orthodontic)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
36,000
ผ่อนชำระ 1,500x 24 งวด
จัดฟัน แบบดามอน
(Damon System Orthodontic)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
70,000 – 80,000
จัดฟันแบบจัดฟัน Invisalign Comprehensive
(Invisalign Comprehensive)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
180,000
140,000
จัดฟัน Invisalign Moderate Dual
(Invisalign Moderate Dual)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
120,000
จัดฟัน Invisalign Lite
(Invisalign Lite)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
90,000
จัดฟัน Invisalign Express
(Invisalign Express)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
55,000
จัดฟัน Invisalign First Phase 1
ทั้งปาก
(Full Mouth)
90,000
จัดฟัน Invisalign First Phase 2
(Invisalign First Phase 2)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
120,000
รีเทนเนอร์ ริเวียร่า
(Vivera Retainer)
ต่อเซต
(Per Set)
24,000
จัดฟัน Clear Aligner แบบใส ถอดได้
ต่อเซต
(Per Set)
8,000
ครอบฟัน สะพานฟัน และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (CROWN AND BRIDGE)
 
หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain – Non precious
(Crown or Bridge Porcelain – Non Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
8,000
ครอบฟัน / สะพานฟัน Palladuim
(Crown or Bridge Paladuim)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,00-16,000
ครอบฟัน / สะพานฟัน Semi – precious
(Crown or Bridge Semi – Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
18,000
ครอบฟัน / สะพานฟัน Precious (Hight gold)
Crown & Bridge (Precious metal)
ต่อซี่
(Per Tooth)
20,000
ครอบฟัน / สะพานฟัน Empress E Max
(Crown or Bridge Empress E Max)
ต่อซี่
(Per Tooth)
13,000
ครอบฟัน / สะพานฟัน Lava
(Crown or Bridge Lava)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000
ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Pocera
(Crown or Bridge All Ceramic Pocera)
ต่อซี่
(Per Tooth)
19,000
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain – Non preclous
ต่อซี่
(Per Tooth)
8,000
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Palladium – PFM
(Crown or Bridge Palladium – PFM)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Semi – Precious
(Crown or Bridge Semi – Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
18,000
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน High Precious
(Crown or Bridge High – Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
20,000
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Lava
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน E max
(Crown or Bridge E Max)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Zirconia
(Crown or Bridge All Ceramic Zirconia)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Katana
(Crown or Bridge All Ceramic Katana)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000
บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน
(Core build – up)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000
รื้อครอบฟัน หรือ สะพานฟัน
(Removal crown or Bridge)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ชั่วคราว
(Temporary Crown or Bridge)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000
ครอบฟันชั่วคราว (Full Mouth Rehab)
(Temporary Full Mouth Rehab)
ต่อซี่
(Per Tooth)
2,000
เดือยฟันสำเร็จรูป
(Post & Core Fiber)
ต่อซี่
(Per Tooth)
4,500 – 6,000
เคลือบฟันเทียมด้วย Composite
(Direct veneer)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000
วีเนียร์
(Veneer)
ต่อซี่
(Per Tooth)
12,000 – 14,000
ฟอกสีฟันที่บ้าน
(Home Bleaching)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
5,000
2,900
ฟอกสีฟันในคลินิก
(Teeth whitening in office)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
8,000
5,000
ฟันปลอมถอดได้ (DENTURE REMOVAL)
 
หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
ฟันปลอมทั้งปาก บน หรือ ล่าง
(Denture)
บน หรือ ล่าง
(Upper or Lower)
20,000
เพลทโลหะเสริมความแข็งแรง
(Metal palate)
ต่อชิ้น
(Per Piece)
12,000
เสริมตะแกรงโลหะ(ค่าตะแกรง)
(Metal Mesh Reinforced)
ต่อชิ้น
(Per Piece)
2,000
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 1 ซี่
(Denture Acrylic Base)
1 ซี่
(1 Tooth)
2,500
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 2-4 ซี่
(Denture Acrylic Base)
2-4 ซี่
(2-4 Teeth)
3,000
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 5-9 ซี่
(Denture Acrylic Base)
5-9 ซี่
(5-9 Teeth)
6,000
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 10-12 ซี่
(Denture Acrylic Base)
10-12 ซี่
(10-12 Teeth)
10,000
ฟันปลอมแบบสะพานฟัน ต่อ ส่วน
(Removable Bridge – Metal framework)
ต่อชิ้น
(Per Piece)
10,000
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 1 ซี่
(Denture – Metal Base)
1 ซี่
(1 Teeth)
10,000
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 2 ซี่
(Denture – Metal Base)
2 ซี่
(2 Teeth)
12,000
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 3 ซี่
(Denture – Metal Base)
3 ซี่
(3 Teeth)
14,000
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 4 ซี่
(Denture – Metal Base)
4 ซี่
(4 Teeth)
16,000
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 5 ซี่
(Denture – Metal Base)
5 ซี่
(5 Teeth)
18,000
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 10-12 ซี่
(Denture – Metal Base)
10-12 ซี่
(10-12 Teeth)
20,000
ปรับแต่งฟันปลอม
(Denture Adjustment)
ต่อครั้ง
(Per visit)
300
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น (ซี่แรก)
(Valplast)
ซี่แรก
(First tooth)
3,500
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น/ซี่ต่อมา (ซี่ละ)
(Valplast)
ต่อซี่
(After Second Teeth)
500
เสริมฐานฟันปลอม
(Reinforced Base of Denture)
ต่อครั้ง
(Per visit)
1,000 -2,000
เปลี่ยนฐานฟันปลอม
(Rebase of Denture)
ต่อครั้ง
(Per visit)
2,500
รักษารากฟัน (ROOT CANAL TREATMENT)
 
หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
รักษาราก ฟันหน้า
(Front Teeth Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
5,000 – 6,000
รักษาราก ฟันกรามน้อย
(Premolar Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
7,000 – 9,000
รักษาราก ฟันกรามใหญ่
(Molar Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
12,000 – 13,000
รื้อวัสดุอุดรากฟันเพื่อรักษารากใหม่
(Retreat Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
2,000
รื้อเดือยฟัน
(Removal Post Crown)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000
รักษารากฟันฉุกเฉิน
(Emergency Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 – 2,000
อุดชั่วคราว เพื่อดูอาการ
(Temporary Filling for diagnosis)
ต่อซี่
(Per Tooth)
500
ฟอกสีฟันตายเฉพาะซี่
(Internal Bleaching)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000
รักษาโรคเหงือก - ปริทันต์ (PERIODONTICS DENTAL)
 
หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
เกลารากฟัน
(Root planning)
ต่อซี่
(Per Tooth)
300
เกลารากฟัน
(Root planning)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
8,000-10,000
ตัดเนื้อยึดในช่องปาก (Frenum)
(Frenectomy)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
2,000 – 4,500
ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ไม่กรอแต่งกระดูก ต่อขากรรไกร
(Gingivectomy or Gingivoplasty)
ครึ่งปาก
(Per Arch)
8,000-12,000
ตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน
(Crownlengthening with Osseous Surgery)
ต่อซี่
(Per Tooth)
8,000
ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ร่วมกับการกรอแต่งกระดูก
(Esthetic Crownlengthening with Osseous Surgery)
ต่อขากรรไกร
(Per Arch)
15,000 – 25,000
ปรับกล้ามเนื้อริมฝีปากบน
(Lip repositioning)
ครึ่งปากบน
(Per Arch)
15,000 – 25,000
เพิ่มความยาวของฟัน
(Crown Lengthening)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
6,000 – 10,000
ปลูกเหงือก หรือเนื้อเยื่ออ่อน
(Free gingival graft, connective tissue graft)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
15,000 – 25,000
ถอนฟัน และผ่าฟันคุด (EXTRACTION AND IMPACTED)
 
หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
ถอนฟัน
(Extraction)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 -1,500
ผ่าฟันคุดแบบมีเหงือกคลุม
(Soft tissue Impacted Tooth)
ต่อซี่
(Per Tooth)
2,500
ผ่าฟันคุดแบบมีกระดูกคลุม
(Angulated impacted Tooth)
ต่อซี่
(Per Tooth)
4,000 – 8,000
ผ่าฟันฝัง
(Embedded)
ต่อซี่
(Per Tooth)
10,000-13,000
ตัดแต่งปุ่มกระดูก แบบง่าย
(Torectomy – Torus)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
6,000
ขูดหินปูน และอุดฟัน (CLEANING AND FILLING)
 
หน่วย
ค่ารักษา
โปรโมชั่น
ขูดหินปูน
(Cleaning)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
1,000 -1,500
Dental Treatment Spa
ทั้งปาก
(Full Mouth)
2,500-3,500
อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
(Filling)
ต่อซี่
(Per Tooth)
800 – 3,000
อุดฟันชั่วคราว
(Temporary Filling)
ต่อซี่
(Per Tooth)
500