เคลือบฟันเทียม

Veneer

เคลือบฟันเทียม / VENEER

เคลือบฟันเทียม หรือ การทำวีเนียร์ Veneer or Facing คือ วัสดุบางๆ สีเหมือนฟัน ที่ใช้ติดแทนเคลือบฟัน บริเวณด้านหน้าของผิวฟัน เพื่อความสวยงาม แก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟันเทาที่เกิดจากสารเตรตร้าไซคลีน หรือคราบต่างๆ หรือฟันที่ถูกทำลาย เช่น ฟันแตก บิ่น และหัก รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ

เคลือบฟันเทียม เป็นการฉาบติดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท คือ คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin) และ พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic) โดยจะมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมากเพื่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมาติดกับผิวด้านหน้าฟัน

ด้วยความบางที่เป็นเอกลักษณ์ของเคลือบฟันเทียมจะทำให้ท่านเสียเนื้อฟันน้อย แต่ยังคงรูปร่างและสีของฟันที่ทำขึ้นสวยงาม และใช้เวลาไม่นาน เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนรูปฟันในแบบอื่น เคลือบฟันเทียม เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ไขสีฟันคล้ำให้ดูเหมือนสีฟันธรรมชาติได้

เคลือบฟันเทียมช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง

 1. ช่วยปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆซี่ ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อย
 2. ช่วยแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันซี่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป
 3. ช่วยแก้ไขฟันที่เรียงตัวผิดปกติที่ไม่มาก เช่น ฟันเก หรือซ้อน เล็กน้อย
 4. ช่วยรักษาฟันซึ่งเกิดการบิ่น หัก โดยไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน
 5. ช่วยแก้ไขฟันที่มีผิวเคลือบฟันผิดปกติ
 6. ช่วยแก้ไขฟันที่มีสีเข้มผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน

ประโยชน์ของเคลือบฟันเทียม

 1. มีความทนทานและยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่
 2. เคลือบฟันเทียมจะไม่ผุได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 3. เพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคม
 4. ทำให้ฟันเรียงตัวสวยงาม ได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน
 5. ซ่อมแซมและปกป้องฟันที่สึกกร่อนและถูกทำลาย จากสาเหตุต่างๆ
 6. ปกปิดสีฟันที่ผิดปกติ ไม่ได้รูปหรือไม่สวย

ข้อดีและข้อด้อยของเคลือบฟันเทียมแต่ละชนิด เคลือบฟันเทียมแบบคอมโพสิตเรซิน (COMPOSITE RESIN VENEER)

ข้อดี
 1. มีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
 2. เป็นวัสดุที่มีความสวยงามเลียนแบบฟันธรรมชาติ
 3. เสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าวัสดุพอร์ซเลนหรือเซรามิก
 4. ซ่อมแซมหรือทำคอมโพสิตเรซินเคลือบฟันเทียมใหม่ สามารถทำทดแทนเฉพาะส่วนได้ ด้วยวัสดุคอมโพสิตเร

ซิน ชนิดที่ทำในคลินิก โดยไม่ต้องทำเคลือบฟันเทียมใหม่ทั้งชิ้น

 1. ระยะเวลาในการทำเร็วกว่า วัสดุพอร์ซเลน หรือเซรามิก
ข้อด้อย
 1. วัสดุมีคุณภาพด้อยกว่าวัสดุ พอร์ซเลนหรือเซรามิค
 2. เมื่อเวลาผ่านไป วัสดุจะดูดซึมน้ำทำให้วัสดุดูด้าน ไม่มันวาว สีทึบ หรือเปลี่ยนสี
 3. ปิดบังสีฟันคล้ำได้น้อย พอร์ซเลน/เซรามิค

เคลือบฟันเทียมแบบพอร์ซเลนหรือเซรามิค (PORCELAIN/CERAMIC VENEER)

ข้อดี
 1. สวยงามและเป็นธรรมชาติ เลียนแบบเคลือบฟันมนุษย์ได้ดี
 2. มีความแข็งแรง ทนต่อการแตกหักสูง
 3. ไม่ดูดซึมน้ำ ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนสี และมิติ
 4. ไม่ติดคราบ สีต่างๆ เช่น เครื่องดื่มชา, กาแฟ, น้ำอัดลม, อาหาร และบุหรี่
 5. ทนทานต่อการสึกกร่อนและการเกิดรอยขีดขวน
 6. มีความเงางามตลอดอายุการใช้งาน
 7. พอร์ซเลน หรือเซรามิควีเนียร์สามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อรอบฟัน เนื้อเยื่อที่สัมผัสกับขอบวีเนียร์จะมีสุขภาพที่ดี เนื้อเยื่อเหงือกก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์ และเซรามิคมีความเรียบเงาจึงไม่เป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย
ข้อด้อย
 1. ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้วัสดุคอมโพสิตเรซินวีเนียร์
 2. เวลาในการทำ ใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ครั้งในการรักษา
 3. ทันตแพทย์ต้องมีประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานสูง
 4. การซ่อมแซมหรือทำเซรามิควีเนียร์ใหม่จะทำได้ยากและใช้เวลานาน

ขั้นตอนการรักษาด้วย เซรามิก วีเนียร์​​

 1. นัดหมายและมาพบคุณหมอเพื่อทำการตรวจและวางแผนการรักษา​
 2. เมื่อปรึกษาแล้วตกลงทำ คุณหมอจะพิมพ์ฟัน เพื่อนำแบบพิมพ์ฟันไปทำแบบขี้ผึ้งจำลองขนาดและรูปร่างวีเนียร์ (waxing) (กรณีทำแค่ 1-2ซี่ อาจจะไม่ต้องทำ waxing) ระยะเวลารอประมาณ 2-3 วัน​
 3. คุณหมอจะนัด เพื่อนำ Wax มาให้คุณดูรูปร่างและขนาดของวีเนียร์แต่ละซี่ (ในขั้นตอนนี้คุณสามารถแก้ไขปรับแต่งรูปร่างและขนาดของวีเนียร์ได้จนถูกใจ) ต่อด้วยการกรอแต่งเตรียมผิวฟัน และพิมพ์ฟัน เพื่อส่งแบบพิมพ์นี้ไปทำเซรามิกวีเนียร์จริง ( ระหว่างรอของจริง จะมีวีเนียร์ชั่วคราวใส่ให้ ) ระยะเวลารอประมาณ 7-10 วัน​
 4. ติดวีเนียร์ยึดทับกับผิวฟันเดิม ด้วยสารยึดวีเนียร์โดยเฉพาะ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ ยิ้มสวยๆมั่น

หมายเหตุ : เพื่อผลการรักษาที่ดีขึ้น ในบางเคสคุณหมอจะแนะนำให้ฟอกสีฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ก่อนที่จะทำการรักษาด้วย Ceramic Veneers​

สอบถามเกี่ยวกับการรักษา