โปรโมชั่น รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

รากฟันเทียมเพื่อคนไทย

รากฟันเทียม Osstem เกาหลี ราคาปกติ 40,000 บาท พิเศษเหลือ 29,000 บาท แบ่งชำระได้ 2 งวด

ขั้นตอนการนัดหมาย

1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์ม หรือ โทรนัดหมาย

2. พบทันตแพทย์ครั้งแรกเพื่อตรวจสภาพช่องปากและวางแผนการรักษา (ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย)

3. ทันตแพทย์ส่งถ่ายภาพรังสีชนิด OPG หรือ CT scan

4. พบทันตแพทย์เพื่อฝังรากเทียม พร้อมชำระค่ารักษาส่วนแรก

5. รอการสร้างกระดูกรัดรากเทียมประมาณ2- 3 เดือน

6. พบทันตแพทย์เพื่อทำครอบฟันบนรากเทียม

 

 *หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายในแบบฟอร์มด้านล่างนี้หรือโทรนัดหมายล่วงหน้าแท่านั้น

 

**หากนัดแล้วไม่มาตามนัด โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการนัดหม

สอบถามเกี่ยวกับการรักษา