ทันตกรรมอุดฟัน

การอุดฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุ หรือบิ่น กรณ๊ฟันผุ ทันตแพทย์จะ เอาเนื้อฟันส่วนที่ผุออก แล้วทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดลงไป

การอุดฟันมี 2 ประเภท คือ

  1. การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน (Composite filling) เป็นการอุดฟันที่มีความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากวัสดุเรซินนี้จะมีสีที่คล้ายกับฟันธรรมชาติ และสวยงาม
  2. การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม (Almagum filling) ปัจจุบันการอุดฟันชนิดนี้ จะไม่ค่อยเป็นที่นิยม เพราะวัสดุอัลมัลกัม จะเป็นสีเงินดูไม่เป็นธรรมชาติ ไม่ค่อยสวยงาม นอกจากนี้ อมัลกัมยังมีส่วนประสมของสารปรอทอีกด้วย

สอบถามเกี่ยวกับการรักษา