ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟัน

การจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ

เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นโดยทั่วไป ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพงมาก  และสามารถทำได้กับคนไข้ทุกประเภท จะพบเห็นกันได้โดยทั่วไป ตัวเครื่องมือทำจากวัสดุโลหะที่มีคุณภาพที่สามารถติดด้านหน้าของผิวฟันเป็นอย่างดี  การจัดฟันชนิดนี้จะต้องมีการมาปรับเครื่องมือทุกๆเดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลื่อนตำแหน่งของฟัน

คนที่เหมาะสมกับการจัดฟัน

  1. คนที่มีการสบฟันผิดปรกติ เช่น ฟันล่างครอมฟันบน
  2. คนที่มีฟันเกและซ้อนมาก หรือฟันห่าง เนื่องจากทำให้การดูแลทำความสะอาดค่อนข้างยากลำบาก จึงเป็นสาเหตุของฟันผุ
  3. คนที่เคยประสบอุบัติเหตุ ที่จะต้องใส่ฟัน แต่ไม่สามารถใส่ได้ จึงต้องทำการจัดฟันก่อน
  4. ต้องการจัดเพื่อความสวยงาม

DAMON BRACKETS

เป็นการจัดฟันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่ชอบความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องพบทันตแพทย์ทุกเดือน การจัดฟันชนิดนี้อาจจะมาพบทันตแพทย์ 2-3 เดือนครั้ง เพราะเครื่องมือการจัดฟันชนิดนี้  เน้นการใช้แรงปริมาณต่ำในการเคลื่อนฟัน โดยอาศัยคุณลักษณะพิเศษของแบรกเก็ตที่สามารถล็อคลวดได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ยางหรือลวด ทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วแม้จะได้รับแรงเพียงเล็กน้อย

การจัดฟันถอดได้แบบใส (CLEAR ALIGNER)

การจัดฟันถอดได้แบบใส เป็นการจัดฟันที่เครื่องมือถูกออกเฉพาะบุคคล วัสดุที่ใช้จะใส บางเรียบแนบติดกับฟัน  สามารถถอดเข้าถอดออกได้  สะดวกและง่ายต่อการทำความสะอาด เนื่องจากการจัดฟันชนิดนี้ไม่ต้องติดเหล็กหรือลวด จึงไม่ต้องกังวลว่าเครื่องมือจะหลุด หรือมีเศษอาหารติดขณะรับประทานอาหาร  นอกจากนี้ความใส และแนบชิดกับฟันของเครื่องมือจะทำให้คนรอบข้างไม่สังเกตุเห็นว่าใส่เครื่องมือจัดฟัน สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ ไร้กังวล
ข้อจำกัดของการจัดฟันชนิดนี้ คือ ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีฟันห่าง หรือเก และซ้อนมากๆ หรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และฟันถูกถอนออกไป

สอบถามเกี่ยวกับการรักษา

รีวิวจัดฟัน

รักษารากฟันโดยทันตแพทย์มากประสบการณ์

thThai