ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันปลอมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทดแทนฟันที่สูญเสียไป สามารถถอดออกได้ นอกจากนี้แล้ว ฟันยังสามารถช่วยลดหรือป้องกันการเสื่อมสภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการบดเคี้ยวได้ เช่น การถอนฟันไปซี่เดียวอาจทำให้ฟันข้างเคียงล้ม เกิดช่องว่างระหว่างซอกฟัน เศษอาหารเข้าไปติดเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบและโรคปริทันต์

ฟันปลอมแบ่งเป็น 3 ชนิด

  1. ฟันปลอมติดแน่น หรือสะพานฟัน จะเป็นลักษณะฟัน 3 ซี่ เชื่อมติดกัน โดยจะมีฟันลอย (Pontic) ทดแทนฟันซี่ที่หายไป
  2. ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอด จะมีตะขอโยงเพื่อยึดฟันไว้ อาจจะรู้สึกรำคาญขณะใส่ และยังเป็นแหล่งสะสมเศษอาหาร ทำให้เกิดกลิ่นปาก
  3. ฟันปลอมทั้งปาก คือการทำเลียนแบบฟันธรรมชาติเพื่อทดแทนฟันทั้งหมดที่สูญเสียไป ซึ่งฐานฟันปลอมสามารถทำด้วยวัสดุต่างๆเช่น พลาสติก โลหะ หรือแบบผสม และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยการยึดติดกับรากฟันเทียมไททาเนียมซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับแผงฟันปลอม

สอบถามเกี่ยวกับการรักษา

thThai