ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน

ยิ้มที่สวยงานเป็นสิ่งแรกที่คนรอบข้างสัมผัสได้เมื่อมองมา การมีรอยยิ้มที่สวยงามนั้น หนีไม่พ้นที่จะต้องมีฟันที่ขาวสะอาด เพราะฟันที่ขาวสะอาดจะทำให้เรายิ้มได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นการฟอกสีฟันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ฟันคุณขาวสะอาดได้ในเวลาอันรวดเร็ว และไม่มีผลกระทบต่อผิวเคลือบฟัน

การฟอกสีฟันมี 2 ประเภท คือ

  1. การฟอกสีฟันเองที่บ้าน (Home Bleaching) คือ การที่ทันตแทพย์จะให้น้ำยาฟอกสีฟันกลับไปฟอกสีฟันเองที่บ้าน แต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์ เป็นระยะๆ โดยจะมีการพิมพ์ปาก เพื่อทำถาดฟอกสีฟันให้คนไข้แต่ละรายเพื่อใช้สำหรับใส่น้ำยา ถาดฟอกสีฟันจะแนบพอดีกับตัวฟันและเหงือก และมีที่ว่างสำหรับใส่เจลฟอกสีฟัน โดยต้องใส่ทิ้งไว้ตลอดคืน ประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยทั่วไปในระหว่างการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะนัดกลับมาอีกครั้งภายใน 1-2 สัปดาห์
  2. การฟอกสีฟันในคลินิก (In- Office Bleaching) คือ การฟอกสีฟันที่ทำในคลินิกโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลาในการทำประมาณ 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำ

  1. ทันตแพทย์จะตรวจ เทียบสีฟันและทำความสะอาดฟัน ในกรณีคนไข้ที่มีฟันผุจะต้องทำการอุดฟันให้เรียบร้อยเสียก่อนหรือถ้า หินปูนมาก อาจจะต้องขูดหินปูนขอการฟอกสีฟัน
  2. ทำการกันเหงือก กันน้ำลาย เพื่อไม่ให้น้ำยาฟอกสีฟัน ไปโดยเหงือก หรือไม่น้ำลายเข้ามาที่ฟันขณะฟอกสีฟัน
  3. ทำการฉายแสง ด้วยแสงเย็นประมาณ 15 นาที ทำซ้ำแบบนี้ประมาณ 4 ครั้ง
  4. ล้างน้ำยาออก

การเลือกระการฟอกสีฟัน ก็มีส่วนสำคัญต่อสีฟันที่ได้ ดั้งนั้นทางคลินิก จึงเลือกระบบการฟอกสีฟัน

ระบบ Me Too! ซึ่งระบบการฟอกสีฟันระบบนี้ มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เสียวฟันน้อย และมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ผลลัพธ์ ที่ได้เป็นที่พึงพอใจ และราคาไม่แพง

หมายเหตุ : คนไข้ส่วนมากสามารถรับการฟอกสีฟันได้ แต่ผลการรักษาที่รับอาจจะไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ฟันที่มีสีเหลืองสามารถรับการฟอกสีฟันให้ขาวได้ดีกว่าฟันที่มีสีเทา ด้วยการเทียบสีไว้ล่วงหน้า ทันตแพทย์สามารถเลือกเทคนิคการฟอกสีฟันให้มีประสิทธิผลสูงสุด

สอบถามเกี่ยวกับการรักษา

thThai