ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมเพื่อความงาม

INLAY / ONLAY

การอุดฟันแบบ inlay และ onlay เป็นการอุดฟันที่มีความคล้ายคลึงกับการอุดฟันโดยทั่วไป แต่เนื้อที่ที่จำเป็นต้องได้รับการอุดจะมีขนาดใหญ่มากกว่าที่จะอุดฟันแบบธรรมดา โดยทันตแพทย์จะสั่งทำวัสดุอุดฟันขึ้นเป็นชิ้นงานภายนอกช่องปากกับทางแลป ซึ่งจะมีขนาดพอดีกับโพรงฟันที่เตรียมไว้ ทำให้สามารถถอดใส่ และลองวัสดุอุดฟันได้ ทำให้สามารถทดสอบความแนบสนิทของวัสดุอุดฟันกับผนัง และขอบของโพรงฟันที่กรอเตรียมไว้ก่อนที่จะทำการติดด้วยซีเมนต์ยึดต่อไป การอุดแบบ inlays หรือ onlay ต่างกันตรงที่การอุดฟันแบบ inlays เป็นการอุดฟันด้านในของบริเวณฟันด้านนั้น ในขณะที่ onlay จะมีวิธีการคล้ายคลึงกับการทำ เพียงแต่จะมีพื้นที่ในการอุดมากกว่า โดยจะครอบคลุมหลายด้านและมุมของฟัน วัสดุที่นำมาใช้ทำ inlay และ onlay นั้น มีทั้งโลหะพอร์ซเลน ทอง และ เรซิน คอมโพสิต

ข้อดีของการอุดฟันแบบ INLAY และ ONLAY

  1. ให้ความสวยงาม มีสีใกล้เคียงฟันธรรมชาติ
  2. มีความแข็งแรงกว่าการอุดฟันโดยตรง
  3. เป็นอีกทางเลือกแทนการครอบฟันในกรณีที่ฟันมีปัญหาไม่มากนัก
  4. ลดอัตราการเกิดการหดตัวของวัสดุอุดหลังการฉายแสง ลดอาการเสียวฟันภายหลังการบูรณะฟันลงหรืออาจไม่เกิดเลย
  5. มีอายุการใช้งานนาน
  6. กรณีที่ต้องมีจำนวนซี่ที่ต้องการบูรณะหลายซี่หรือมีขนาดใหญ่ สามารถเตรียมวัสดุบูรณะพร้อมกันภายนอกช่องปาก จึงลดเวลาในการรักษาลง
  7. สามารถขัดแต่งวัสดุได้ภายนอกช่องปาก จึงสามารถป้องกันความร้อนหรืออันตรายจากการกรอแต่งวัสดุในช่องปากได้

สอบถามเกี่ยวกับการรักษา