โรคปริทันต์

โรคปริทันต์

โรคปริทันต์ (Periodontal Disease) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า โรคเหงือกอักเสบ โดยทั่วไปมักจะหมายถึงโรคเหงือกอักเสบและโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ รวมถึงการทำศัลยกรรมเหงือกและการปลูกถ่ายเหงือก

โรคเหงือกอักเสบ GINGIVITIS

โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) เป็นอาการอักเสบของเหงือกซึ่งเกิดการสะสมของแบคทีเรียบางชนิด การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย ผลข้างเคียงของการรับประทานยา และปัจจัยต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่

โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ PERIODONTITIS

โรคปริทันต์อักเสบ หรือ โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis) เกิดจากการละลายของรากฟัน เป็นสาเหตุของอาการฟันโยกและอาจต้องทำการถอนฟันทิ้งไปในที่สุด และยังเป็นสาเหตุของกลิ่นปากอีกด้วย

อาการบ่งชี้ของโรคปริทันต์

  1. เหงือกบวมแดง
  2. มีเลือดออกตามไรฟันขณะแปรงฟัน
  3. เหงือกร่น
  4. ฟันโยก
  5. อาจมีหนองออกตามร่องเหงือก
  6. มีกลิ่นปาก

การรักษาโรคเหงือก...

โดยทั่วไปโรคเหงือกหรือโรคปริทันต์ จะเกี่ยวข้องกับสะสมของคราบหินปูน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การรักษาจะต้องมีการขูดหินปูน และเกลารากฟัน(root planing) ร่วมด้วย

ขั้นตอนการรักษา

  1. การรักษาจะต้องมีการขูดหินปูน และเกลารากฟัน (root planing) ร่วมด้วย โดยจะขูดหินปูนทั้งบนตัวฟัน และส่วนที่อยู่บนผิวรากฟันภายในร่องปริทันต์ ส่วนการเกลารากฟัน คือ การทำให้ผิวรากฟันเรียบเพื่อให้เนื้อเยื่อเหงือกสามารถกลับมายึดแน่นติดกับผิวฟันได้เหมือนเดิม ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องทำซ้ำหลายๆครั้ง
  2. หลังจากรักษาเสร็จแล้วประมาณ 4-6 สัปดาห์ ทันตแพทย์จะเรียกกลับมาดูอาการอีกครั้ง ในคนไข้บางคน
  3. คนไข้จะต้องทำความสะอาดฟันและซอกฟันอย่างถูกวิธี และสม่ำเสมอ โดยใช้แปรงและไหมขัดฟันทุกวัน เพื่อที่จะกำจัด
  4. ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจดูว่ามีคราบจุลินทรีย์และหินปูนหลงเหลืออยู่หรือไม่

สอบถามเกี่ยวกับการรักษา

thThai