เลื่อนดูรายละเอียด >

Unit Fee (THB) Promotion
การเอกซ์เรย์ในช่องปาก / Intraoral x-ray ฟิล์ม/Film 200 -
การถ่ายเอกซ์เรย์เซพาโลเมตริก / Cephalometric radiograph ฟิล์ม/Film 800 -
Unit Fee (THB) Promotion
ขูดหินปูน พร้อมขจัดคราบฟันด้วย Air flow ฟิล์ม/Film 800 -
ขูดหินปูน/Scalling and polishing ทั้งปาก/full mouth 800-1,000 -
ขูดหินปูน+Air flow/Scalling with air flow ทั้งปาก/full mouth 1,500 -
Unit Fee (THB) Promotion
จัดฟัน ปกติ/Normal bracese ทั้งปาก/full mouth 36,000 ผ่อนจ่าย 1,500บ x 24 งวด
จัดฟัน ระบบดามอน/Damon bracese ทั้งปาก/full mouth 80,000 -
จัดฟัน Clear Aligner แบบใส ถอดได้/Clear aligner bracese ชิ้น/Piece 8,000 -
Unit Fee (THB) Promotion
ครอบฟัน / สะพานฟัน Porcelain - Non precious metal/Crown & Bridge (Non precious metal) ซี่/Tooth 8,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Palladuim / Crown & Bridge (Palladuim metal) ซี่/Tooth 12,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Semi - precious / Crown & Bridge (Semi - precious metal) ซี่/Tooth 14,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Precious (Hight gold) / Crown & Bridge (Precious metal) ซี่/Tooth 18,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Empress II / Crown & Bridge (All Ceramic Empress II) ซี่/Tooth 13,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Empress E max / Crown & Bridge (Empress E max) ซี่/Tooth 13,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน LAVA / Crown & Bridge (Cercon Smart Ceramic) ซี่/Tooth 14,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Pocera / Crown & Bridge (All Ceramic Pocera) ซี่/Tooth 19,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Katana / Crown & Bridge (Katana) ซี่/Tooth 14,000 -
บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน / Core build - up ซี่/Tooth 3,000 -
ครอบฟันชั่วคราว / Temporary Crown ซี่/Tooth 1,000 -
ครอบฟัน / Removal of crown ซี่/Tooth 1,000 -
เคลือบฟัน เซรามิค วีเนียร์/Veneer ซี่/Tooth 8,000-12,000 -
ฟอกสีฟันที่บ้าน/Home bleaching ทั้งปาก/full mouth 5,000 2,900
ฟอกสีฟันในคลินิก/Teeth whitening in office ทั้งปาก/full mouth 8,000 5,000
Unit Fee (THB) Promotion
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/Composite filling ซี่/Tooth 800-2,600 -
เกลารากฟัน/Root planing ทั้งปาก/full mouth 8,000 -
ตัดเหงือก (Gingivectomy or esthetic crown lengthening) ตำแหน่ง/area 8,000-10,000 -
ปลูกเหงือก (Soft tissue graft, connective tissue graft) ตำแหน่ง/area 10,000-20,000 -
ถอนฟัน/Extraction ซี่/Tooth 800-1,000 -
ผ่าฟันคุด/Wisdom tooth ซี่/Tooth 2,500-4,500 -
รักษารากฟันหน้า/Root canal treatment anterior tooth ซี่/Tooth 5,000 -
รักษารากฟันกรามน้อย/Root canal treatment premolar tooth ซี่/Tooth 7,000 -
รักษารากฟันกรามใหญ่/Root canal treatment molar tooth ซี่/Tooth 12,000 -
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Osstem SA/Implant Osstem SA ซี่/Tooth 40,000 29,000
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Osstem CA/Implant Osstem CA ซี่/Tooth 45,000 34,000
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Straumann SLA/Implant Straumann SLA ซี่/Tooth 75,000 60,000
ฟันเดือยสำเร็จรูป / Post & Core Fiber ซี่/Tooth 4,500 -
ฟันเดือย / Post & Core ซี่/Tooth 6,000 -