การเอกซ์เรย์ในช่องปาก (X-ray small film)

Unit

ฟิล์ม (Film)

Fee (THB)

200

Promotion

-

การถ่ายเอกซ์เรย์เซพาโลเมตริก (Cephalometric radiograp)

Unit

ฟิล์ม (Film)

Fee (THB)

200

Promotion

-

เอกซเรย์ 3 มิติ

Unit

ตำแหน่ง (Area)

Fee (THB)

2,500-4,500

Promotion

-

Unit Fee (THB) Promotion
การเอกซ์เรย์ในช่องปาก
(Intraoral x-ray)
ฟิล์ม
(Film)
200 -
การถ่ายเอกซ์เรย์เซพาโลเมตริก
(Cephalometric radiograph)
ฟิล์ม
(Film)
200 -
เอกซเรย์ 3 มิติ ตำแหน่ง
(Area)
2,500-4,500 -

รากฟันเทียม ยี่ห้อ Straumann (Straumann System)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

80,000

Promotion

60,000-75,000

รากฟันเทียม ยี่ห้อ Osstem (Osstem System)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

40,000

Promotion

29,000

รากฟันเทียม ยี่ห้อ Neodent (Neodent system)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

50,000

Promotion

37,000

ปลูกกระดูก (Bone Graft)

Unit

ตำแหน่ง (Per Area)

Fee (THB)

8,000 – 30,000

Promotion

-

ปลูกกระดูก และยก Sinus lift (Bone Graft & Sinus lift)

Unit

ตำแหน่ง (Per Area)

Fee (THB)

30,000 – 45,000

Promotion

-

ปลูกกระดูก แบบ Block Graft (Bone Graft & Block Graft)

Unit

ต่อครั้ง

Fee (THB)

30,000 – 45,000

Promotion

-

ใส่ฟันปลอมทั้งปาก แบบ Locator (Full mouth denture with Locator)

Unit

ครึ่งปาก (Per Area)

Fee (THB)

100,000 – 120,000

Promotion

-

Unit Fee (THB) Promotion
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Straumann
(Straumann System)
ต่อซี่
(Per Tooth)
80,000 60,000 – 75,000
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Osstem
(Osstem System)
ต่อซี่
(Per Tooth)
40,000 29,000
รากฟันเทียม ยี่ห้อ Neodent
(Neodent system)
ต่อซี่
(Per Tooth)
50,000 37,000
ปลูกกระดูก
(Bone Graft)
ต่อตำแหน่ง
(Area)
8,000 – 30,000 -
ปลูกกระดูก และยก Sinus lift
(Bone Graft & Sinus lift)
ต่อตำแหน่ง
(Area)
30,000 – 45,000 -
ปลูกกระดูก แบบ Block Graft
(Bone Graft & Block Graft)
ต่อครั้ง 30,000 – 45,000 -
ใส่ฟันปลอมทั้งปาก แบบ Locator
(Full mouth denture with Locator)
ครึ่งปาก
(Per Area)
100,000 – 120,000 -

จัดฟัน ปกติ (Orthodontic)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

36,000

Promotion

ผ่อนชำระ 1,500x 24 งวด

จัดฟัน แบบดามอน (Damon System Orthodontic)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

70,000-80,000

Promotion

-

จัดฟันแบบจัดฟัน Invisalign Comprehensive (Invisalign Comprehensive)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

180,000

Promotion

140,000

จัดฟัน Invisalign Moderate Dual (Invisalign Moderate Dual)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

120,000

Promotion

-

จัดฟัน Invisalign Lite (Invisalign Lite)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

90,000

Promotion

-

จัดฟัน Invisalign Express (Invisalign Express)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

55,000

Promotion

-

จัดฟัน Invisalign First Phase 1 (Invisalign First Phase 1)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

90,000

Promotion

-

จัดฟัน Invisalign First Phase 2 (Invisalign First Phase 2)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

120,000

Promotion

-

รีเทนเนอร์ วิเวียร่า (Vivera Retainer)

Unit

ต่อเซต (Per Set)

Fee (THB)

24,000

Promotion

-

จัดฟัน Clear Aligner แบบใส ถอดได้

Unit

ต่อเซต (Per Set)

Fee (THB)

8,000

Promotion

-

Unit Fee (THB) Promotion
จัดฟัน ปกติ
(Orthodontic)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
36,000 ผ่อนชำระ 1,500x 24 งวด
จัดฟัน แบบดามอน
(Damon System Orthodontic)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
70,000 – 80,000 -
จัดฟันแบบจัดฟัน Invisalign Comprehensive
(Invisalign Comprehensive)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
180,000 140,000
จัดฟัน Invisalign Moderate Dual
(Invisalign Moderate Dual)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
120,000 -
จัดฟัน Invisalign Lite
(Invisalign Lite)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
90,000 -
จัดฟัน Invisalign Express
(Invisalign Express)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
55,000 -
จัดฟัน Invisalign First Phase 1
(Invisalign First Phase 1)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
90,000 -
จัดฟัน Invisalign First Phase 2
(Invisalign First Phase 2)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
120,000 -
รีเทนเนอร์ ริเวียร่า
(Vivera Retainer)
ต่อเซต
(Per Set)
24,000 -
จัดฟัน Clear Aligner แบบใส ถอดได้ ต่อเซต
(Per Set)
8,000 -

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain - Non precious (Crown or Bridge Porcelain – Non Precious)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

8,000

Promotion

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Palladuim (Crown or Bridge Paladuim)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

14,000-16,000

Promotion

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Semi – Precious (Crown or Bridge Semi - Precious)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

18,000

Promotion

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Precious - Hight Gold

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

20,000

Promotion

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Empress E Max (Crown or Bridge Empress E Max)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

13,000

Promotion

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน Lava (Crown or Bridge Lava)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

14,000

Promotion

-

ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Pocera (Crown or Bridge All Ceramic Pocera)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

8,000

Promotion

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain - Non preclous

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

8,000

Promotion

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Palladium - PFM (Crown or Bridge Palladium - PFM)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

14,000

Promotion

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Semi - Precious (Crown or Bridge Semi - Precious)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

18,000

Promotion

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน High Precious (Crown or Bridge High - Precious)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

20,000

Promotion

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Lava

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

14,000

Promotion

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน E max (Crown or Bridge E Max)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

14,000

Promotion

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Zirconia (Crown or Bridge All Ceramic Zirconia)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

14,000

Promotion

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Katana (Crown or Bridge All Ceramic Katana)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

14,000

Promotion

-

บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

3,000

Promotion

-

รื้อครอบฟัน หรือ สะพานฟัน (Removal crown or Bridge)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

1,000

Promotion

-

ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ชั่วคราว (Temporary Crown or Bridge)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

1,000

Promotion

-

ครอบฟันชั่วคราว (Full Mouth Rehab) (Temporary Full Mouth Rehab)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

2,000

Promotion

-

เดือยฟันสำเร็จรูป

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

4,500-6,000

Promotion

-

เคลือบฟันเทียมด้วย Composite (Composite Veneer)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

3,000

Promotion

-

วีเนียร์ (Composite Veneer)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

12,00-14,000

Promotion

-

ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

5,000

Promotion

2,900

ฟอกสีฟันในคลินิก

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

8,000

Promotion

5,000

Unit Fee (THB) Promotion
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain - Non precious
(Crown or Bridge Porcelain – Non Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
8,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Palladuim
(Crown or Bridge Paladuim)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,00-16,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Semi - precious
(Crown or Bridge Semi - Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
18,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Precious (Hight gold)
Crown & Bridge (Precious metal)
ต่อซี่
(Per Tooth)
20,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Empress E Max
(Crown or Bridge Empress E Max)
ต่อซี่
(Per Tooth)
13,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Lava
(Crown or Bridge Lava)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Pocera
(Crown or Bridge All Ceramic Pocera)
ต่อซี่
(Per Tooth)
19,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Porcelain - Non preclous ต่อซี่
(Per Tooth)
8,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Palladium - PFM
(Crown or Bridge Palladium - PFM)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน Semi - Precious
(Crown or Bridge Semi - Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
18,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน High Precious
(Crown or Bridge High - Precious)
ต่อซี่
(Per Tooth)
20,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Lava ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน E max
(Crown or Bridge E Max)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Zirconia
(Crown or Bridge All Ceramic Zirconia)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน All Ceramic Katana
(Crown or Bridge All Ceramic Katana)
ต่อซี่
(Per Tooth)
14,000 -
บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน
(Core build - up)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000 -
รื้อครอบฟัน หรือ สะพานฟัน
(Removal crown or Bridge)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 -
ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ชั่วคราว
(Temporary Crown or Bridge)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 -
ครอบฟันชั่วคราว (Full Mouth Rehab)
(Temporary Full Mouth Rehab)
ต่อซี่
(Per Tooth)
2,000 -
เดือยฟันสำเร็จรูป
(Post & Core Fiber)
ต่อซี่
(Per Tooth)
4,500 – 6,000 -
เคลือบฟันเทียมด้วย Composite
(Direct veneer)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000 -
วีเนียร์
(Composite Veneer)
ต่อซี่
(Per Tooth)
12,000 – 14,000 -
ฟอกสีฟันที่บ้าน
(Home Bleaching)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
5,000 2,900
ฟอกสีฟันในคลินิก
(Teeth whitening in office)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
8,000 5,000

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค (Denture Acrylic Base)

Unit

10-12 ซี่ (10-12 Teeth)

Fee (THB)

10,000

Promotion

-

ฟันปลอมแบบสะพานฟัน ต่อ ส่วน (Removable Bridge - Metal framework)

Unit

ต่อชิ้น (Per Piece)

Fee (THB)

10,000

Promotion

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 1 ซี่ (Denture – Metal Base)

Unit

1 ซี่ (1 Teeth)

Fee (THB)

10,000

Promotion

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ2 ซี่ (Denture – Metal Base)

Unit

2 ซี่ (2 Teeth)

Fee (THB)

12,000

Promotion

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 3 ซี่ (Denture – Metal Base)

Unit

3 ซี่ (3 Teeth)

Fee (THB)

14,000

Promotion

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 4 ซี่ (Denture – Metal Base)

Unit

4 ซี่ (4 Teeth)

Fee (THB)

16,000

Promotion

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 5 ซี่ (Denture – Metal Base)

Unit

5 ซี่ (5 Teeth)

Fee (THB)

18,000

Promotion

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 5 ซี่ (Denture – Metal Base)

Unit

5 ซี่ (5 Teeth)

Fee (THB)

18,000

Promotion

-

ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 10-12 ซี่ (Denture – Metal Base)

Unit

10-12 ซี่ (10-12 Teeth)

Fee (THB)

20,000

Promotion

-

ปรับแต่งฟันปลอม (Denture Adjustment)

Unit

ต่อครั้ง (Per Visit)

Fee (THB)

300

Promotion

-

ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น (ซี่แรก) (Valplast)

Unit

ต่อซี่ (First Tooth)

Fee (THB)

3,500

Promotion

-

ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น/ซี่ต่อมา (ซี่ละ) (Valplast)

Unit

ต่อซี่ (After Second Teeth)

Fee (THB)

500

Promotion

-

เสริมฐานฟันปลอม (Reinforced Base of Denture)

Unit

ต่อครั้ง (Per Visit)

Fee (THB)

1,000-2,000

Promotion

-

เปลี่ยนฐานฟันปลอม

Unit

ต่อครั้ง (Per Visit)

Fee (THB)

2,500

Promotion

-

Unit Fee (THB) Promotion
ฟันปลอมทั้งปาก บน หรือ ล่าง
(Denture)
บน หรือ ล่าง
(Upper or Lower)
20,000 -
เพลทโลหะเสริมความแข็งแรง
(Metal palate)
ต่อชิ้น
(Per Piece)
12,000 -
เสริมตะแกรงโลหะ(ค่าตะแกรง)
(Metal Mesh Reinforced)
ต่อชิ้น
(Per Piece)
2,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 1 ซี่
(Denture Acrylic Base)
1 ซี่
(1 Tooth)
2,500 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 2-4 ซี่
(Denture Acrylic Base)
2-4 ซี่
(2-4 Teeth)
3,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 5-9 ซี่
(Denture Acrylic Base)
5-9 ซี่
(5-9 Teeth)
6,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานอะคริลิค 10-12 ซี่
(Denture Acrylic Base)
10-12 ซี่
(10-12 Teeth)
10,000 -
ฟันปลอมแบบสะพานฟัน ต่อ ส่วน
(Removable Bridge - Metal framework)
ต่อชิ้น
(Per Piece)
10,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 1 ซี่
(Denture – Metal Base)
1 ซี่
(1 Teeth)
10,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 2 ซี่
(Denture – Metal Base)
2 ซี่
(2 Teeth)
12,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 3 ซี่
(Denture – Metal Base)
3 ซี่
(3 Teeth)
14,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 4 ซี่
(Denture – Metal Base)
4 ซี่
(4 Teeth)
16,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 5 ซี่
(Denture – Metal Base)
5 ซี่
(5 Teeth)
18,000 -
ฟันปลอม บน/ล่าง ฐานโลหะ 10-12 ซี่
(Denture – Metal Base)
10-12 ซี่
(10-12 Teeth)
20,000 -
ปรับแต่งฟันปลอม
(Denture Adjustment)
ต่อครั้ง
(Per visit)
300 -
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น (ซี่แรก)
(Valplast)
ซี่แรก
(First tooth)
3,500 -
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น/ซี่ต่อมา (ซี่ละ)
(Valplast)
ต่อซี่
(After Second Teeth)
500 -
เสริมฐานฟันปลอม
(Reinforced Base of Denture)
ต่อครั้ง
(Per visit)
1,000 -2,000 -
เปลี่ยนฐานฟันปลอม
(Rebase of Denture)
ต่อครั้ง
(Per visit)
2,500 -

รักษาราก ฟันหน้า (Front Teeth Root Canal Treatment)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

5,000 – 6,000

Promotion

-

รักษาราก ฟันกรามน้อย (Premolar Root Canal Treatment)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

7,000 – 9,000

Promotion

-

รักษาราก ฟันกรามใหญ่ (Molar Root Canal Treatment)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

12,000 – 13,000

Promotion

-

รื้อวัสดุอุดรากฟันเพื่อรักษารากใหม่ (Retreat Root Canal Treatment)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

2,000

Promotion

-

รื้อเดือยฟัน (Removal Post Crown)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

3,000

Promotion

-

รักษารากฟันฉุกเฉิน (Emergency Root Canal Treatment)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

1,000 – 2,000

Promotion

-

อุดชั่วคราว เพื่อดูอาการ (Temporary Filling for diagnosis)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

500

Promotion

-

ฟอกสีฟันตายเฉพาะซี่ (Internal Bleaching)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

3,000

Promotion

-

Unit Fee (THB) Promotion
รักษาราก ฟันหน้า
(Front Teeth Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
5,000 – 6,000 -
รักษาราก ฟันกรามน้อย
(Premolar Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
7,000 – 9,000 -
รักษาราก ฟันกรามใหญ่
(Molar Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
12,000 – 13,000 -
รื้อวัสดุอุดรากฟันเพื่อรักษารากใหม่
(Retreat Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
2,000 -
รื้อเดือยฟัน
(Removal Post Crown)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000 -
รักษารากฟันฉุกเฉิน
(Emergency Root Canal Treatment)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 – 2,000 -
อุดชั่วคราว เพื่อดูอาการ
(Temporary Filling for diagnosis)
ต่อซี่
(Per Tooth)
500 -
ฟอกสีฟันตายเฉพาะซี่
(Internal Bleaching)
ต่อซี่
(Per Tooth)
3,000 -

เกลารากฟัน (Root planning)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

300

Promotion

-

เกลารากฟัน (Root planning)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

8,000-10,000

Promotion

-

ตัดเนื้อยึดในช่องปาก (Frenum) (Frenectomy)

Unit

ต่อตำแหน่ง (Per Area)

Fee (THB)

2,000 – 4,500

Promotion

-

ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ไม่กรอแต่งกระดูก ต่อขากรรไกร (Gingivectomy or Gingivoplasty)

Unit

ครึ่งปาก (Per Arch)

Fee (THB)

8,000-12,000

Promotion

-

ตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน (Crownlengthening with Osseous Surgery)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

8,000

Promotion

-

ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ร่วมกับการกรอแต่งกระดูก (Esthetic Crownlengthening with Osseous Surgery)

Unit

ต่อขากรรไกร (Per Arch)

Fee (THB)

15,000 – 25,000

Promotion

-

ปรับกล้ามเนื้อริมฝีปากบน (Lip repositioning)

Unit

ครึ่งปากบน (Per Arch)

Fee (THB)

15,000 – 25,000

Promotion

-

เพิ่มความยาวของฟัน (Crown Lengthening)

Unit

ต่อตำแหน่ง (Per Area)

Fee (THB)

6,000 – 10,000

Promotion

-

ปลูกเหงือก หรือเนื้อเยื่ออ่อน (Free gingival graft, connective tissue graft)

Unit

ต่อตำแหน่ง (Per Area)

Fee (THB)

15,000 – 25,000

Promotion

-

Unit Fee (THB) Promotion
เกลารากฟัน
(Root planning)
ต่อซี่
(Per Tooth)
300 -
เกลารากฟัน
(Root planning)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
8,000-10,000 -
ตัดเนื้อยึดในช่องปาก (Frenum)
(Frenectomy)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
2,000 – 4,500 -
ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ไม่กรอแต่งกระดูก ต่อขากรรไกร
(Gingivectomy or Gingivoplasty)
ครึ่งปาก
(Per Arch)
8,000-12,000 -
ตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน
(Crownlengthening with Osseous Surgery)
ต่อซี่
(Per Tooth)
8,000 -
ตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ร่วมกับการกรอแต่งกระดูก
(Esthetic Crownlengthening with Osseous Surgery)
ต่อขากรรไกร
(Per Arch)
15,000 – 25,000 -
ปรับกล้ามเนื้อริมฝีปากบน
(Lip repositioning)
ครึ่งปากบน
(Per Arch)
15,000 – 25,000 -
เพิ่มความยาวของฟัน
(Crown Lengthening)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
6,000 – 10,000 -
ปลูกเหงือก หรือเนื้อเยื่ออ่อน
(Free gingival graft, connective tissue graft)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
15,000 – 25,000 -

ถอนฟัน (Extraction)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

1,000 -1,500

Promotion

-

ผ่าฟันคุดแบบมีเหงือกคลุม (Soft tissue Impacted Tooth)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

2,500

Promotion

-

ผ่าฟันคุดแบบมีกระดูกคลุม (Angulated impacted Tooth)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

4,000 – 8,000

Promotion

-

ผ่าฟันฝัง (Embedded)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

10,000-13,000

Promotion

-

ตัดแต่งปุ่มกระดูก แบบง่าย (Torectomy - Torus)

Unit

ต่อตำแหน่ง (Per Area)

Fee (THB)

6,000

Promotion

-

Unit Fee (THB) Promotion
ถอนฟัน
(Extraction)
ต่อซี่
(Per Tooth)
1,000 -1,500 -
ผ่าฟันคุดแบบมีเหงือกคลุม
(Soft tissue Impacted Tooth)
ต่อซี่
(Per Tooth)
2,500 -
ผ่าฟันคุดแบบมีกระดูกคลุม
(Angulated impacted Tooth)
ต่อซี่
(Per Tooth)
4,000 – 8,000 -
ผ่าฟันฝัง
(Embedded)
ต่อซี่
(Per Tooth)
10,000-13,000 -
ตัดแต่งปุ่มกระดูก แบบง่าย
(Torectomy - Torus)
ต่อตำแหน่ง
(Per Area)
6,000 -

ขูดหินปูน (Cleaning)

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

1,000 -1,500

Promotion

-

Dental Treatment Spa

Unit

ทั้งปาก (Full Mouth)

Fee (THB)

2,500-3,500

Promotion

-

อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Filling)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

800 - 3,000

Promotion

-

อุดฟันชั่วคราว (Temporary Filling)

Unit

ต่อซี่ (Per Tooth)

Fee (THB)

500

Promotion

-

Unit Fee (THB) Promotion
Scaling
(Cleaning)
ทั้งปาก
(Full Mouth)
1,000 -1,500 -
Dental Treatment Spa ทั้งปาก
(Full Mouth)
2,500-3,500 -
อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
(Filling)
ต่อซี่
(Per Tooth)
800 - 3,000 -
อุดฟันชั่วคราว
(Temporary Filling)
ต่อซี่
(Per Tooth)
500 -