ศูนย์ทันตกรรมเดลทัลอิมเมจ คลินิกทันตกรรม

Dental Image Clinic

ศูนย์ทันตกรรมเดลทัลอิมเมจ คลินิกทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ Dental Implant Center at Dental Image Clinic

ให้บริการการรักษาด้านรากฟันเทียมเต็มรูปแบบ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางทันตกรรม มาตราฐานโลก และได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ศึกษาวิจัยทางคลินิก Clinical Research Center of Osstem Dental Implant

บนแนวคิดของผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้คนไทยได้รับการรักษาในระดับสากล บนค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผลกับสภาวะเศรษฐสถานะของสังคมไทย มีคำถามมากมายจากคนไข้ว่าทำไมที่นี่ถึงให้การรักษาทางทันตกรรมรากเทียมในระดับราคาค่ารักษาแบบนี้ได้ทั้งที่เป็นที่ทราบกันดีว่าโดยทั่วไปค่ารักษาทางทันตกรรมรากเทียมมีราคาค่อนข้างสูง

ส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญคือ Dentists

ทีมทันตแพทย์ ที่ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ เป็นทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ส่วนมากเป็นอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่มีจิตอาสาที่จะแบ่งเวลามาให้การรักษาผู้ป่วยในศูนย์ โดยยอมรับเงื่อนไขลดค่ารักษาให้ผู้ป่วยโดยหักจากค่าธรรมเนียมแพทย์ที่ควรจะได้รับ

นอกจากทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญแล้ว ทางศูนย์ยังยึดมั่นที่จะเลือกใช้วัสดุรากฟันเทียมจากผู้ผลิตชั้นนำในวงการทันตกรรมโลก มาใช้บริการให้ผู้ป่วยเช่นเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศเลือกใช้ เช่น

Straumann จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Astratech จากประเทศสวีเดน

Biohorizon จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Osstem จากประเทศเกาหลี

ถึงแม้ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ห้านกล่าวถึงการรับประกันต่างๆในการรักษาผู้ป่วย แต่ในด้านธุรกิจสถานพยาบาล ทีมบริหารธุรกิจมีนโยบาย เน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของผลการรักษาอย่างที่สุดทำให้ผู้ป่วยให้ความเชื่อมั่นกับศูนย์ทันตกรรมรากเทียมของเรามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

en_USEnglish