รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เราได้รับจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่จะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพ และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไข้เชื่อมั่นในประสบการณ์ และคุณภาพการรักษาจากทีมงานของเรา โดยเฉพาะด้านรากฟันเทียมที่เราได้รับรางวัลระดับต้นๆ ของประเทศโดยเสมอมา

thThai