รากฟันเทียม 29,000

จุดเริ่มต้นแนวคิดรากฟันเทียม 29,000 มาจาก ทพ.อานนท์ อรุณเมือง และ ทพ.คมศักดิ์ โชคอำนวย ในฐานะผู้ก่อตั้ง เดนทัลอิมเมจ คลินิก และเป็นหมอฟันที่ทำงานด้านรากฟันเทียมมานาน ในสถานการณ์ที่ต้องทำการรักษาให้กับญาติและเพื่อนๆ ซึ่งคุณหมอมักจะคิดค่ารักษาในราคาต่ำกว่าปกติโดยราคาต้องไม่สูงเกินไป และต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพสูง และยังสามารถบริหารคลินิกให้ดำเนินต่อเนื่องได้ 

จากนั้นก็มีคำถามต่อว่า แล้วถ้าหากเราทำราคานี้ ใช้วัสดุ อุปกรณ์แบบนี้ และคุณภาพนี้ กับประชากรในกลุ่มใหญ่ขึ้น หรือสามารถทำให้กับคนทั่วไป โดยไม่จำกัดแค่ญาติหรือเพื่อนๆ  จะเป็นไปได้ไหม?”  เราได้ทำการทดลองโดยเริ่มจากคนไข้กลุ่มเล็กๆ  ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเราก็ได้เห็นว่าแนวคิดนี้สามารถทำได้จริง หลังจากนั้นเราจึงเริ่มทำรากเทียม 29,000 ตั้งแต่นั้นเป็นมา ซึ่งนั้นก็คือ จุดเริ่มต้นของรากฟันเทียมราคาเพื่อคนไทย รายแรกของประเทศไทย

thThai