พื้นผิวรากฟันเทียมชนิดใหม่

Dental Image Clinic

นวัตกรรมล่าสุด พื้นผิวรากฟันเทียมชนิดใหม่ ทำให้ร่นระยะเวลาการรักษาลงจาก 3 เดือนเหลือเพียง 4-6 สัปดาห์

Osstem CA surface เป็นการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้จริงในมนุษย์ ด้วยการปรับสภาพผิวรากฟันเทียมทั่วไปให้มีความพร้อมต่อกระบวนการการสร้างกระดูกใหม่รอบรากฟันเทียมอย่างรวดเร็ว จากปกติที่ต้องรอนานอย่างน้อย 3 เดือนหรือมากกว่านับจากวันผ่าตัดฝังรากเทียม มาเป็นแค่ 1 เดือนก็สามารถเริ่มการทำครอบฟันบนรากฟันเทียมได้แล้ว พื้นผิวชนิดใหม่นี้ ทำให้เกิดการดูดซับโปรตีนในเลือดเกาะติดกับผิวรากเทียมได้เร็ว สังเกตุได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการจะเห็นว่าเลือดถูกดูดให้วิ่งไปเกาะบนผิวรากเทียมอย่างรวดเร็ว ต่างจาก ผิวรากเทียมชนิดเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จากการพัฒนานี้ทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการตัดสินใจทำรากฟันเทียม

(บทความนี้เป็นเพียงงานวิจัยเท่านั้น ในสถานการณ์จริงยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่มีผลต่อระยะเวลาการรักษา กรุณาปรึกษาทันตแพทย์ของท่านก่อนตัดสินใจเลือกรากเทียมระบบใดๆ)