ทพ.อานนท์ อรุณเมือง

ประวัติการทำงาน

อดีต

 • อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ปรึกษาบริษัท DKSH ประเทศไทย แผนกรากฟันเทียม Straumann และทันตกรรม
 • ทันตแพทย์ประจำ LDC Dental
 • ทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม BIDC (Bangkok International Dental Center)
 • ทันตแพทย์สาขารากฟันเทียม Thonglor Dental Hospital

ปัจจุบัน

 • ทันตแพทย์สาขารากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามและรากเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา        เวลาทำงาน จันทร์  10.00-18.00
 • ทันตแพทย์สาขารากฟันเทียม คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ ลาดพร้าว   เวลาทำงาน อังคาร พุธ 10.00-17.00
 • ทันตแพทย์สาขารากฟันเทียม คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ นครสวรรค์   เวลาทำงาน พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 10.00-17.00

การศึกษา:

 • Bachelor Degree ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ2
 • Doctor of Dental Surgery (second class honors), Mahidol University 2000 Certificate เฉพาะทาง
 • Residency training in General Dentistry, Mahidol University 2004
 • Specific Training :2006: ITI Certificate course in Oral Implantology, University of Berne, Switzerland
 • Higher Graduate Diploma Program in Full Mouth Rehabilitation(Prosthodontic), Chulalongkorn University 2009

BOARD ผู้เชี่ยวชาญ

 • Diplomate Thai Board of General Dentistry
 • Membership สมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย และระดับนานาชาติ
 • Thai prosthodontic association
 • International Team of Implantology (ITI)
 • Thai Association of Dental Implantology