ทพ.ณัฐดนัย นาคะสิงห์

ประวัติการทำงาน

  • คลินิกเอกชน ตังหวัดภูเก็ต

การศึกษา:

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรม) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อบรม
  • ประกาศนียบัตรศึกษาต่อเนื่องสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตร invisalign

สมาชิก

  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย