ทพญ. นพรัตน์ สุขสด

วัน เวลาและสถานที่การทำงาน

  • คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ

ประวัติการศึกษา

  • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ1)
  • Master degree of science Implant dentistry (Mahidol university)
  • Master degree of science Implantology and Dental surgery ,International medical college, Munster Germany

ปริญญา

  • ปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  • ปริญญาโท คณะทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
นส. นพรัตน์ สุขสด