เลื่อนดูรายละเอียด >

Unit Fee (THB) Promotion
การเอกซ์เรย์ในช่องปาก / Intraoral x-ray ฟิล์ม/Film 200 -
การถ่ายเอกซ์เรย์เซพาโลเมตริก / Cephalometric radiograph ฟิล์ม/Film 800 -
Unit Fee (THB) Promotion
ขูดหินปูน พร้อมขจัดคราบฟันด้วย Air flow ฟิล์ม/Film 800 -
ขูดหินปูน/Scalling and polishing ทั้งปาก/full mouth 800-1,000 -
ขูดหินปูน+Air flow/Scalling with air flow ทั้งปาก/full mouth 1,500 -
Unit Fee (THB) Promotion
จัดฟัน ปกติ/Normal bracese ทั้งปาก/full mouth 36,000 ผ่อนจ่าย 1,500บ x 24 งวด
จัดฟัน ระบบดามอน/Damon bracese ทั้งปาก/full mouth 80,000 -
จัดฟัน Clear Aligner แบบใส ถอดได้/Clear aligner bracese ชิ้น/Piece 8,000 -
Unit Fee (THB) Promotion
ครอบฟัน / สะพานฟัน Porcelain - Non precious metal/Crown & Bridge (Non precious metal) ซี่/Tooth 8,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Palladuim / Crown & Bridge (Palladuim metal) ซี่/Tooth 12,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Semi - precious / Crown & Bridge (Semi - precious metal) ซี่/Tooth 14,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Precious (Hight gold) / Crown & Bridge (Precious metal) ซี่/Tooth 18,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Empress II / Crown & Bridge (All Ceramic Empress II) ซี่/Tooth 13,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Empress E max / Crown & Bridge (Empress E max) ซี่/Tooth 13,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน LAVA / Crown & Bridge (Cercon Smart Ceramic) ซี่/Tooth 14,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Pocera / Crown & Bridge (All Ceramic Pocera) ซี่/Tooth 19,000 -
ครอบฟัน / สะพานฟัน Katana / Crown & Bridge (Katana) ซี่/Tooth 14,000 -
บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน / Core build - up ซี่/Tooth 3,000 -
ครอบฟันชั่วคราว / Temporary Crown ซี่/Tooth 1,000 -
ครอบฟัน / Removal of crown ซี่/Tooth 1,000 -
เคลือบฟัน เซรามิค วีเนียร์/Veneer ซี่/Tooth 8,000-12,000 -
ฟอกสีฟันที่บ้าน/Home bleaching ทั้งปาก/full mouth 5,000 2,900
ฟอกสีฟันในคลินิก/Teeth whitening in office ทั้งปาก/full mouth 8,000 5,000
Unit Fee (THB) Promotion
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/Composite filling ซี่/Tooth 800-2,600 -
เกลารากฟัน/Root planing ทั้งปาก/full mouth 8,000 -
ตัดเหงือก (Gingivectomy or esthetic crown lengthening) ตำแหน่ง/area 8,000-10,000 -
ปลูกเหงือก (Soft tissue graft, connective tissue graft) ตำแหน่ง/area 10,000-20,000 -
ถอนฟัน/Extraction ซี่/Tooth 800-1,000 -
ผ่าฟันคุด/Wisdom tooth ซี่/Tooth 2,500-4,500 -
รักษารากฟันหน้า/Root canal treatment anterior tooth ซี่/Tooth 5,000 -
รักษารากฟันกรามน้อย/Root canal treatment premolar tooth ซี่/Tooth 7,000 -
รักษารากฟันกรามใหญ่/Root canal treatment molar tooth ซี่/Tooth 12,000 -
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Osstem SA/Implant Osstem SA ซี่/Tooth 40,000 29,000
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Osstem CA/Implant Osstem CA ซี่/Tooth 45,000 34,000
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Straumann SLA/Implant Straumann SLA ซี่/Tooth 75,000 60,000
ฟันเดือยสำเร็จรูป / Post & Core Fiber ซี่/Tooth 4,500 -
ฟันเดือย / Post & Core ซี่/Tooth 6,000 -

EDUCATIONAL BACKGROUND

 • (DDS.,Higher Grad. Dip. In Clin. Sc. (OMFS),MSc.(OMFS))
 • 2009 Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiangmai university, Chiangmai, Thailand.
 • 2012 Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
 • 2014 Master of Science (Oral and Maxillofacial Surgery),Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
 • 2017 All-On-Four clinical residency training, MALO clinic, Lisbon, Portugal

Membership

 • The International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
 • Thailand association of dental implantology (TADI)
 • The Dental Association of Thailand
 • The Dental Council of Thailand

Professsional experience

 • Invited speaker for Biohorizons dental impalnt
 • Clinical instructor in Osstem AIC dental implantology continuing
 • education course
 • Dental implant surgery and prosthetics
 • Pre-prosthetic oral surgery
 • Oral surgery
 • Dental Crowns / Bridges
 • Languages: Thai, English, Hindi

EDUCATIONAL BACKGROUND

 • (DDS.,Higher Grad. Dip. In Clin. Sc. (OMFS),MSc.(OMFS))
 • 2009 Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiangmai university, Chiangmai, Thailand.
 • 2012 Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
 • 2014 Master of Science (Oral and Maxillofacial Surgery),Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
 • 2017 All-On-Four clinical residency training, MALO clinic, Lisbon, Portugal

Membership

 • The International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
 • Thailand association of dental implantology (TADI)
 • The Dental Association of Thailand
 • The Dental Council of Thailand

Professsional experience

 • Invited speaker for Biohorizons dental impalnt
 • Clinical instructor in Osstem AIC dental implantology continuing
 • education course
 • Dental implant surgery and prosthetics
 • Pre-prosthetic oral surgery
 • Oral surgery
 • Dental Crowns / Bridges
 • Languages: Thai, English, Hindi

Education

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Periodontology), Faculty of Dentistry, Chiangmai university. 2013
 • ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์

Extra Certification

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาปริทันติวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มธ.
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม (Implant training course @ osaka dental university)
 • การผ่าตัดรากเทียมขั้นสูง (Advance Implant course (dentium thailand))

Working Experience

 • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai public health organization)
 • คลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

Membership

 • The Dental Association of Thailand
 • The Dental Council of Thailand

Education

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Periodontology), Faculty of Dentistry, Chiangmai university. 2013
 • ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์

Extra Certification

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาปริทันติวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มธ.
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม (Implant training course @ osaka dental university)
 • การผ่าตัดรากเทียมขั้นสูง (Advance Implant course (dentium thailand))

Working Experience

 • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai public health organization)
 • คลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

Membership

 • The Dental Association of Thailand
 • The Dental Council of Thailand