ทพ.ธนิต เกียรติปานอภิกุล

Posted in Dental Image Clinic

วัน เวลาและสถานที่การทำงาน

 • ทันตแพทย์สาขารากฟันเทียม คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ พญาไท
  เวลาทำงาน : จันทร์ 10.00-16.00 น.

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตเเพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor Degree ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery , Srinakarinwirot University 2002)
 • Certificate เฉพาะทาง
 • Master Degree ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Master of Sciences in Prosthodontics, Chulalongkorn University 2005
 • Specific Training :2011: ITI Certificate master course in Esthetic Implant Dentistry, University of Berne, Switzerland
 • Thai prosthodontic association
 • International Team of Implantology (ITI)

 

Dr

แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น

...
addline