ทันตกรรมอุดฟัน

เขียนโดย Super User on . Posted in การรักษา

ทันตกรรมจัดฟัน

การอุดฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุ หรือบิ่น กรณ๊ฟันผุ ทันตแพทย์จะ เอาเนื้อฟันส่วนที่ผุออก แล้วทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดลงไป

การอุดฟันมี 2 ประเภท คือ

1. การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน (Composite filling) เป็นการอุดฟันที่มีความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากวัสดุเรซินนี้จะมีสีที่คล้ายกับฟันธรรมชาติ และสวยงาม

2. การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม (Almagum filling) ปัจจุบันการอุดฟันชนิดนี้ จะไม่ค่อยเป็นที่นิยม เพราะวัสดุอัลมัลกัม จะเป็นสีเงินดูไม่เป็นธรรมชาติ ไม่ค่อยสวยงาม นอกจากนี้ อมัลกัมยังมีส่วนประสมของสารปรอทอีกด้วย


รายการ หน่วย ค่ารักษา(บาท) ราคาโปรโมชั่น
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/Composite filling ซี่/Tooth 800-2,600 -
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น

...
addline