ทพญ.ปทิดา ปฏิรพการ

Posted in Dental Image Clinic

วัน เวลาและสถานที่การทำงาน

  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟัน คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ พญาไท 


การศึกษา:

  • Faclty of Denttistry, Mahidol University, Bankkok, Thailand. (Doctor of dental surgery)
  • Advance Program for International Dentists in Comprehensive Dentistry, New York University, NY, USA (Certificate for Advance Program for International Dentistry in Comprehensive Dentistry)

  • Advance Program for International/ Dentists in Orthodontics, New York University ,NY,USA (Certificate for Advance Program for International Dentists in Orthodontics)

ปทดา3

แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น

...
addline