ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์

Posted in Dental Image Clinic

วันและเวลาการทำงาน

  • ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิกเดนทัลอิมเมจ พญาไท เวลาทำงาน จันทร์ และอังคาร 16.30-20.00 น.

ประวัตการศึกษา

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น

...
addline