ทพญ.วดี สุคนธสิงห์

Posted in Dental Image Clinic

วัน เวลาและสถานที่การทำงาน

  • ทันตแพทย์สาขารากฟันเทียม คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ พญาไท
    เวลาทำงาน : ศุกร์ 10.00-20.00 น.

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

การเข้าอบรมคอร์สพิเศษ

  • หลักสูตรฝึกอบรมประกาศนียบัตรทางทันตกรรม จัดฟัน K9
  • หลักสูตรฝึกอบรมประกาศนียบัตรทางทันตกรรม จัดฟัน Damon
  • หลักสูตรฝึกอบรมทางทันตกรรม จัดฟันแบบใส Smile thru
  • หลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรม จัดฟัน Invisalign
  • Implant basic course osstem, Botox course osstem.

แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น

...
addline