ทพ.ธนากร สมานไทย

Posted in Dental Image Clinic

วัน เวลาและสถานที่การทำงาน

  • ทันตแพทย์สาขารากฟันเทียม คลินิกทันตกรรมเดนทัลอิมเมจ พญาไท
    เวลาทำงาน : พุธ และอาทิตย์ 11.00-18.00 น.

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (DDS.)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น

...
addline